Mededelingen 2 oktober 2020

Zolang de coronacrises voortduurt, wordt in en om het kerkgebouw een protocol gehanteerd, met als basis de richtlijnen van het RIVM en het kerkelijk bureau van Gereformeerde Gemeenten. De kerkenraad informeert gemeenteleden persoonlijk, via het kerkblad, door deze website en eventueel met een kanselboodschap. Met regelmaat vinden evaluaties plaats om waar nodig bij te sturen.

Kerkdiensten
De erediensten op zondag worden gehouden om 10.00 uur en 17.00 uur. Gemeenteleden worden in groepen uitgenodigd passend bij geldende aanwijzingen. Gasten kunnen (helaas) niet worden verwelkomd, dan alleen na persoonlijke toestemming van de kerkenraad. Dit geldt ook nadrukkelijk voor doordeweekse diensten.

Catechisatie en verenigingsleven
Het winterseizoen start op 6 oktober. Met alle leidinggevenden is overlegd om aan de hand van ons coronaprotocol de bijeenkomsten te organiseren en hierop toe te zien. 

U kunt op deze website meeluisteren met diensten die gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Sionkerk te Urk.

Meeluisteren met een kerkdienst
1) U kunt met de scanner meeluisteren op kanaal 148.7125
2) Via deze website kunt u meeluisteren tijdens een dienst

De HEERE regeert, dat de volken beven!
Geachte lezer, een tweede golf van het coronavirus is een feit en houdt ieder in de greep. Laten we toch zo niet redeneren, dat we dit wel even onder knie gaan krijgen samen. Het is zonder twijfel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ons houden aan de voorschriften. Dat alleen zal ons niet gaan redden, omdat wij hebben gezondigd tegen de hoge God in de hemel. Wie zal ons werkelijk kunnen helpen? Onze hulp kan alleen – in de weg van breken met de zonde en oprechte schuldbelijdenis – van de HEERE komen. Hij laat de volken beven! De HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. (Psalm 99)

Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Urk