Mededelingen 27 maart 2020

Kerkdienst aankomende zondag 29 maart D.V.
In verband met de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus zijn er aankomende zondag twee diensten op de gebruikelijke tijden 10:00 uur en 17:00 uur. De diensten zullen gehouden worden met alleen de (predikant), kerkenraad, koster en organist.

Deze maatregel geldt nu tot 1 juni D.V. De kerkenraad evalueert regelmatig en als dit nodig is volgt een gewijzigde berichtgeving.

U kunt op deze website meeluisteren met diensten die gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Sionkerk te Urk.

Meeluisteren met een kerkdienst
1) U kunt met de scanner meeluisteren op kanaal 148.7125
2) Via deze website kunt u meeluisteren tijdens een dienst

Een ernstige tijd
Geliefde gemeente, we kunnen elkaar nu niet ontmoeten in Gods huis. Wat is dat een aangrijpende werkelijkheid. Misschien was het eerder wel gewoonte. Maar wat blijkt dat toch een bijzondere zegen, nu we het moeten missen. De Heere mocht ons samen op de knieën brengen, om de schuld te mogen leren zien, er onder te mogen buigen, te mogen belijden en bewenen. Persoonlijk, als gemeente, met land en volk. Het gebeurt toch immers niet bij geval. Alles is in de hand van de Heere. De Heere mocht ons willen bewaren en sparen. Wat is dan toch altijd, maar bijzonder nu nodig om geborgen te zijn in die enige ware Schuilplaats. “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen” Ps. 91.

Met hartelijke groeten,
Uw en jullie kerkenraad