LIVE MEELUISTEREN
Officiële berichtgeving Corona-virus
Berichtgeving over de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona-virus van de Gereformeerde Gemeenten (landelijk) kunt u vinden op GerGemInfo.nl
DIENSTEN ZONDAG
10.00 EN 17.00 UUR
Collecten
Omdat u niet naar de kerk kunt komen, willen we u vragen uw collectegeld wekelijks per bank over te maken.

Diaconie:
NL 98 RABO 0188 6898 69

Kerk (en schulddelging):
NL 13 RABO 0188 6892 65  
'De steen dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.'
PSALM 118 VERS 22