LIVE MEELUISTEREN
Officiële berichtgeving Corona-virus
Berichtgeving over de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona-virus van de Gereformeerde Gemeenten (landelijk) kunt u vinden op GerGemInfo.nl
DIENSTEN ZONDAG
10.00 EN 17.00 UUR
Collecten
Omdat u niet naar de kerk kunt komen, willen we u vragen uw collectegeld wekelijks per bank over te maken.

Diaconie:
NL 98 RABO 0188 6898 69

Kerk (en schulddelging):
NL 13 RABO 0188 6892 65  

Overkomst predikant 
Giften voor de overkomst van ds. A.J. de Waard kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de kerk.
'De steen dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.'
PSALM 118 VERS 22