Liturgie

Zondagmorgen 26 juni 2022

Bediening Heilig Avondmaal

Psalm 42 vers 1
Schriftlezing: Jesaja 55 vers 1 – 5
Psalm 65 vers 2 en 3
Psalm 84 vers 1
Psalm 65 vers 5
Psalm 136 vers 22 en 26
Psalm 65 vers 8

Zondagmiddag 26 juni 2022

Nabetrachting Heilig Avondmaal
Psalm 63 vers 1
Schriftlezing: Jesaja 55
Psalm 86 vers 1, 2 en 3
Psalm 105 vers 3
Psalm 40 vers 8

'En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten'
HEBREE√čN 10 VERS 25a