Liturgie

Zondagmorgen 16 januari 2022

Psalm 73 vers 13
Numeri 21 vers 1 – 9 en
Johannes 3 vers 14 en 15
Psalm 106 vers 12 en 13
Psalm 103 vers 4
Psalm 108 vers 2

Zondagmiddag 16 januari 2022

Lofzang van Zacharias vers 2
Galaten 4 vers 1 – 20
Lofzang van Maria vers 3 en 7
Psalm 89 vers 3
Psalm 103 vers 2

HC Zondag 14

'En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten'
HEBREEËN 10 VERS 25a