Liturgie

Zondagmorgen 4 december 2022

Psalm 111 vers 1
Schriftlezing: Mattheus 4 vers 1 – 11
Psalm 111 vers 3 en 6
Psalm 97 vers 4 en 5
Psalm 19 vers 4
HC Zondag 34b

Zondagmiddag 4 december 2022

Lofzang van Zacharias vers 2
Schriftlezing: Maleachi 3
Psalm 74 vers 18 en 20
Psalm 110 vers 2 en 4
Psalm 52 vers 7

'En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten'
HEBREE√čN 10 VERS 25a