Liturgie

Zondagmorgen 2 oktober 2022

Psalm 68 vers 13
Schriftlezing: Hebreeën 10 vers 1 – 18
Psalm 37 vers 2 en 3
Psalm 139 vers 1 en 4
Psalm 68 vers 17
HC Zondag 30 vraag 81 en 82

Zondagmiddag 2 oktober 2022

Psalm 19 vers 5
Schriftlezing: Genesis 17 vers 1 – 8
Psalm 105 vers 5
Psalm 134 vers 3
Psalm 105 vers 4 en 24
Psalm 135 vers 8 en 12

Bediening Heilige Doop

'En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten'
HEBREEËN 10 VERS 25a