Hartelijk welkom bij de Gereformeerde Gemeente te Urk
Hier vindt u informatie over onder andere op welke data en tijden er kerkdiensten gehouden worden. Voor alle data geldt Deo Volente.
LIVE MEELUISTEREN (audio)
DIENSTEN ZONDAG
10.00 EN 17.00 UUR
Collecten
Vriendelijk verzoek uw collectegeld wekelijks per bank over te maken.

Diaconie:
NL 98 RABO 0188 6898 69

Kerk (en schulddelging):
NL 13 RABO 0188 6892 65  
'De steen dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.'
PSALM 118 VERS 22