Hartelijk welkom bij de Gereformeerde Gemeente te Urk
Hier vindt u informatie over onder andere op welke data en tijden er kerkdiensten gehouden worden. Voor alle data geldt Deo Volente.
LIVE MEELUISTEREN (audio)
Officiële berichtgeving Corona-virus
Berichtgeving over de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona-virus van de Gereformeerde Gemeenten (landelijk) kunt u vinden op GerGemInfo.nl
DIENSTEN ZONDAG
10.00 EN 17.00 UUR
Collecten
Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus, vriendelijk verzoek uw collectegeld wekelijks per bank over te maken.

Diaconie:
NL 98 RABO 0188 6898 69

Kerk (en schulddelging):
NL 13 RABO 0188 6892 65  
'De steen dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.'
PSALM 118 VERS 22