Handreiking thuis meeluisteren

U kunt als ouders het beste inschatten welke structuur het beste past bij de zondagsviering in uw gezin. Misschien zijn er in deze bijzondere omstandigheden nieuwe afspraken nodig, die u in een gesprekje aan de kinderen kunt uitleggen. Dan is het gelijk voor iedereen duidelijk hoe u in het gezin omgaat met deze omstandigheden de komende tijd.

Voor de dienst
- Laat de kinderen hun zondagse kleren aan doen;
- Bid tijdens het ontbijt voor de predikant(en) en de gemeente;
- Spreek een tijd af dat iedereen gereed zit om te luisteren;
- Zorg dat iedereen 5-10 minuten gereed zit, zodat het voorspel van het orgel de dienst kan inluiden;
- Geef de kinderen een vaste plaats waar ze gaan luisteren en de hele dienst blijven zitten, net zoals in de kerk. Zo blijven ze gewend aan het ‘zitten luisteren’;
- Spreek met elkaar af hoe jullie als gezin vorm gaan geven aan de collectes en betrek de kinderen hierbij.

Voor tijdens de dienst
- Laat ieder die dat kan, het formulier van de dienst invullen;
- Bidt en zing mee;
- Zorg voor eerbied en aandacht in alles.

Na de dienst
- Laat ieder kind eerst een aantal minuten naar zijn/haar kamer gaan, om daar persoonlijk na te denken over deze dienst;
- Spreek een tijd af waarop iedereen weer beneden is om wat te drinken en met elkaar te spreken.

Tussendoor
Laat de kinderen aan de slag gaan met het invulblad. Help de kinderen en spreek er met elkaar over. Een gezinsgesprek over de antwoorden en het gehoorde Woord kan erg waardevol zijn.
Bovenstaande is met toestemming en in enigszins gewijzigde vorm overgenomen van de
Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum.
Collecten
Omdat u niet naar de kerk kunt komen, willen we u vragen uw collectegeld wekelijks per bank over te maken.

Diaconie:
NL 98 RABO 0188 6898 69

Kerk (en schulddelging):
NL 13 RABO 0188 6892 65

Overkomst predikant
Giften voor de overkomst van ds. A.J. de Waard kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de kerk.