Mededelingen 14 maart 2020

Algemeen
Vanwege de van de overheid op 13 maart 2020 uitgegane noodverordening is het verboden om met meer dan 100 personen bijeen te komen. We hebben als burgers en kerkelijke gemeente ons hieraan te houden. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kunt op deze website meeluisteren met diensten die gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Sionkerk te Urk.

Aanwijzingen voor bezoek kerkdiensten
De komende zondagen worden 3 diensten gehouden. Om te proberen dat ieder een dienst zou kunnen bijwonen, hebben we het als volgt verdeeld. Voor de duidelijkheid; U dient zich hier strikt aan te houden!

Dienst 10:00 uur        (Voor achternaam leden met A-J)     (bevestiging ambtsdragers, 15 maart 2020)

Dienst 14:30 uur        (Voor achternaam leden met K-P)

Dienst 17:00 uur        (Voor achternaam leden met Q-Z)

De volgende maatregelen zijn daarbij genomen:

  • Volg aanwijzingen van de (hulp)koster(s) goed op. Zij nemen in de kerk ook hygi├źnemaatregelen;
  • In de kerkzaal worden maximaal 100 personen toegelaten;
  • We zitten zoveel mogelijk verspreid en geven geen snoep door;
  • Zijn er meer bezoekers dan kunnen die in de grote zaal meeluisteren;
  • Wie in de risicogroep (RIVM) valt wordt verzocht thuis te blijven. (ouderen, zwakken, mensen met verkoudheidsverschijnselen);
  • We collecteren bij de hoofduitgang. De andere uitgangen zijn gesloten;
  • Catechisatie, zondagsschool en jeugdvereniging vervalt;

Deze maatregel geldt tot 31 maart. De kerkenraad evalueert regelmatig en als het nodig is volgt gewijzigde berichtgeving.

Meeluisteren met een kerkdienst
1) U kunt met de scanner meeluisteren op kanaal 148.7125;
2) Via deze website meeluisteren tijdens een dienst.

Pastoraal
Ongetwijfeld zijn er vragen in ons hart. Dat is begrijpelijk. De omstandigheden lijken bij ons wellicht niet zo ernstig als het zou zijn. Maar dat is bedrieglijk. Daarom gehoorzamen we hierin als burgers en kerkenraad ook de overheid. De Heere regeert over alle dingen. Het geeft reden tot verootmoediging voor de Allerhoogste en we roepen u ertoe op om daarin persoonlijk en als gezin Zijn Aangezicht aan te roepen in deze zeer ernstige omstandigheden.

Met hartelijke groeten,
Uw en jullie kerkenraad