Mededelingen 20 maart 2020

Algemeen
Geliefde gemeente, zondag 13 maart mochten we in drie diensten bij elkaar komen. De grote zaal hoefde niet gebruikt te worden. Met de opkomst is het goed gegaan. De grens ligt nu bij 100 personen in een gebouw. Daarom zal de extra zaal zondag DV ook niet meer ingezet worden. We mogen nog wel samenkomen. We weten niet hoelang nog.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kunt op deze website meeluisteren met diensten die gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Sionkerk te Urk.

Aanwijzingen voor bezoek kerkdienst
De komende zondag worden opnieuw drie diensten gehouden. We doen dat, zodat ieder van u een dienst kan bijwonen. We rouleren met de achternamen met betrekking tot de diensten. We verzoeken u deze regeling strikt op te volgen.

Dienst 10:00uur (Voor achternaam leden met Q-Z)

Dienst 14:30uur (Voor achternaam leden met A-J)

Dienst 17:00uur (Voor achternaam leden met K-P)

De volgende (extra) maatregelen worden daarbij genomen:

  1. Volg aanwijzingen van de (hulp)koster) goed op. Zij nemen in de kerk ook hygiënemaatregelen;
  2. In de kerkzaal worden maximaal 100 personen toegelaten;
  3. We zitten verspreid, met 1,5 meter afstand tussen gezinnen. Ook houden we minimaal een bank tussen elk gezin. We geven geen snoep door;
  4. U kunt (bij voorkeur) met de scanner meeluisteren of ‘inloggen’ via ggurk.nl;
  5. Wie in de risicogroep (RIVM) valt wordt zeer nadrukkelijk verzocht thuis te blijven. (Ouderen, zwakken en mensen (kinderen) met verkoudheidsverschijnselen);
  6. We collecteren bij de hoofduitgang in emmers. Andere uitgangen zijn dicht;
  7. Alle doordeweekse bijeenkomsten zijn vervallen, ook huisbezoeken. Voor pastoraal bezoek zal uw wijkouderling vooraf telefonisch contact onderhouden.

Collecten
We begrijpen dat u er wellicht ook mee zit. Als u niet naar de kerk komt willen we u vragen uw collectegeld wekelijks per bank over te maken.

Diaconie : Rabobank NL 98 RABO 0188 6898 69
Kerk : Rabobank NL 13 RABO 0188 6892 65
(de kerkenraad onderzoekt of er andere wegen zijn om hierin te voorzien, mocht de situatie veel langer gaan duren)

Deze maatregel geldt nu tot 6 april. De kerkenraad evalueert regelmatig en als dit nodig is volgt een gewijzigde berichtgeving.

Meeluisteren met een kerkdienst
1) U kunt met de scanner meeluisteren op kanaal 148.7125
2) Op deze website meeluisteren tijdens een dienst

Met hartelijke groeten,
Uw en jullie kerkenraad