Mededelingen 18 april 2020

Kerkdiensten
De diensten worden gehouden om 10.00uur en 17.00 uur. Tijdens de diensten zijn alleen de predikant, de kerkenraad (beperkt), koster en organist aanwezig.

De diensten worden voorlopig zo gehouden tot 1 juni D.V., conform de landelijke richtlijnen. De kerkenraad evalueert regelmatig en zal bij wijzigingen met nieuwe berichtgeving komen.

U kunt op deze website meeluisteren met diensten die gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Sionkerk te Urk.

Meeluisteren met een kerkdienst
1) U kunt met de scanner meeluisteren op kanaal 148.7125
2) Via deze website kunt u meeluisteren tijdens een dienst

Bevestiging- en intrededienst ds. A.J. de Waard
Op 13 juni DV zullen de bevestiging- en intrededienst plaatsvinden. De diensten worden gehouden om 10.00uur en 14.30uur. Tijdens de bevestigingsdienst hoopt ds. A. Schot voor te gaan. In verband met de coronamaatregelen zal over de wijze waarop deze diensten gehouden zullen worden nadere berichtgeving volgen.

Een ootmoedige houding
De tijd is ernstig. Wie is er niet in verwarring en velen zijn bezorgd. De Heere vraagt van ons oprechte verootmoediging voor Zijn Aangezicht. Mocht het zijn met de bede “Om Uws Naams wil, HEERE, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot”. (Psalm 25:11)

Met hartelijke groeten,
Uw en jullie kerkenraad