Mededelingen 4 juni 2020

Kerkdiensten
De erediensten worden gehouden om 10.00uur en 17.00 uur. Tijdens de diensten zijn naast de predikant, kerkenraad, koster en organist, maximaal 30 leden en doopleden aanwezig.

Per 1 juli D.V. zal het aantal van 30 bezoekers verhoogt worden naar maximaal 100 bezoekers volgens de nu bekende landelijke aanwijzingen. In en om het kerkgebouw wordt een protocol – met als basis RIVM richtlijnen en het kerkelijk bureau Gereformeerde Gemeenten – gehanteerd. De kerkenraad evalueert regelmatig en zal bij wijzigingen met nieuwe berichtgeving komen.

U kunt op deze website meeluisteren met diensten die gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Sionkerk te Urk.

Meeluisteren met een kerkdienst
1) U kunt met de scanner meeluisteren op kanaal 148.7125
2) Op deze website kunt u meeluisteren tijdens een dienst

Bevestiging- en intrededienst ds. A.J. de Waard
Op 13 juni DV zullen de bevestiging- en intrededienst plaatsvinden. De diensten worden gehouden om 10.00 uur en 14.30 uur. Tijdens de bevestigingsdienst hoopt ds. A. Schot voor te gaan.

Een ootmoedig gebed gepast
In ons land mag er gelukkig een duidelijke afname van corona patiënten zijn. Er is zoveel reden de Heere ootmoedig te erkennen. Droogte is nu ook een dreiging. Horen we samen en ieder persoonlijk de lankmoedige roepstemmen van de Heere? Keer weder! Dat we nu toch niet opgelucht zouden ademhalen, maar met ootmoedig breken en belijden van onze zonden de Heere zouden smeken of Hij in den toorn des ontfermens wil gedenken.

Met hartelijke groeten,
Uw en jullie kerkenraad