Mededelingen 4 juli 2020

Kerkdiensten
De erediensten worden gehouden om 10.00uur en 17.00 uur. Gemeenteleden worden in groepen uitgenodigd passend bij geldende aanwijzingen vanuit de overheid. Hiervoor zijn alle (doop)leden persoonlijk geïnformeerd. Gasten kunnen op dit moment nog niet worden verwelkomt, dan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad.

In en om het kerkgebouw wordt een protocol gehanteerd, met als basis de richtlijnen van het RIVM en het kerkelijk bureau van Gereformeerde Gemeenten. De kerkenraad evalueert regelmatig en zal bij wijzigingen met nieuwe berichtgeving komen.

U kunt op deze website meeluisteren met diensten die gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Sionkerk te Urk.

Meeluisteren met een kerkdienst
1) U kunt met de scanner meeluisteren op kanaal 148.7125
2) Via deze website kunt u meeluisteren tijdens een dienst

De Heere erkennen
Geachte lezer, dat de coronacrisis, als een oordeel van de Heere, ons toch niet zou verharden. We hebben alles verbeurd en ook naar de kerk gaan is geen gewone zaak. Wat heeft het u en ons er toch bij bepaald dat wij door onze zonden gedurig scheiding maken. Mag de weldaad om weer op te komen naar Gods huis ons verbreken voor Zijn Aangezicht opdat we geholpen worden te bekwamer tijd. Onze wens en bede is dat de Heere dit alles wil gebruiken tot Zijn eer en oefening van Zijn volk en tot bekering van kinderen en ouderen.

Met hartelijke groeten,
Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Urk